Styret

  Hol Vestre Grunneigarlag

Styret for 2019

Leder:            Stein Verpe

Nestleder:      Tor Martin Øyo

Kasserer:        Solveig R. Endrestøl

Styremedlem: Stein Lauvrud

Styremedlem: Gudmund Tollerud

Styremedlem: Kjell Rygg

Varamedlem:   Kristian Ødegård

Varamedlem:   Lars V. Isungseth

Revisorer: Harald Hagen og Elisabeth Aaker

Valgkomite: Olav Arne Brattåker, Lars Ø. Teigen og Svein Andersen

 

Styret for 2018

Leder:            Stein Verpe

Nestleder:      Tor Martin Øyo

Kasserer:        Solveig R. Endrestøl

Styremedlem: Torleif Ødegård

Styremedlem: Gudmund Tollerud

Styremedlem: Kjell Rygg

Varamedlem:   Stein Lauvrud

Varamedlem:   Lars V. Isungseth

Revisorer: Harald Hagen og Elisabeth Aaker

Valgkomite: Svein Andersen, Olav Arne Brattåker og Lars Ø. Teigen

 

Styret for 2017

Leder:            Stein Verpe

Nestleder:      Tor Martin Øyo

Kasserer:        Solveig R. Endrestøl

Styremedlem: Torleif Ødegård

Styremedlem: Gudmund Tollerud

Styremedlem: Kjell Rygg

Varamedlem:   Stein Lauvrud

Varamedlem:   Lars V. Isungseth

Revisorer: Harald Hagen og Elisabeth Aaker

Valgkomite: Lars Ø. Teigen, Svein Andersen og Olav Arne Brattåker

 

 

Styret for 2016

Leder:            Stein Verpe

Nestleder:      Tor Martin Øyo

Kasserer:       Olav Arne Brattåker

Styremedlem: Torleif Ødegård

Styremedlem: Gudmund Tollerud

Styremedlem: Kjell Rygg

Varamedlem: Stein Lauvrud

Varamedlem: Lars V. Isungseth

Revisorer: Harald Hagen og Sissel Endrestøl

Valgkomite: Svein Andersen, Bjørn Haugen og Lars Ø. Teigen

 

Styret for 2015

Leder:            Stein Verpe

Nestleder:      Tor Martin Øyo

Kasserer:        Olav Arne Brattåker

Styremedlem: Torleif Ødegård

Styremedlem: Gudmund Tollerud

Styremedlem: Kjell Rygg

Varamedlem:   Stein Lauvrud

Varamedlem:   Lars V. Isungseth

Revisorer: Harald Hagen og Elisabeth Aaker

Valgkomite: Svein Andersen, Bjørn Haugen og Lars Ø. Teigen

 

 

Styret for 2014

Leder:            Stein Verpe

Nestleder:      Tor Martin Øyo

Kasserer:       Olav Arne Brattåker

Styremedlem: Torleif Ødegård

Styremedlem: Gudmund Tollerud

Styremedlem: Kjell Rygg

Varamedlem: Stein Lauvrud

Varamedlem: Lars V. Isungseth

Revisorer: Harald Hagen og Sissel Endrestøl

Valgkomite: Peder Bakkegård, Svein Andersen og Bjørn Haugen

 

Styret for 2013

Leder:            Stein Verpe

Nestleder:      Tor Martin Øyo

Kasserer:       Olav Arne Brattåker

Styremedlem: Torleif Ødegård

Styremedlem: Gudmund Tollerud

Styremedlem: Kjell Rygg

Varamedlem: Stein Lauvrud

Varamedlem: Lars V. Isungseth

Revisorer: Harald Hagen og Sissel Endrestøl

Valgkomite: Gunnar Skogheim, Peder Bakkegård og Svein Andersen

 

Styret for 2012

Leder:            Stein Verpe

Nestleder:      Tor Martin Øyo

Kasserer:       Olav Arne Brattåker

Styremedlem: Torleif Ødegård

Styremedlem: Gudmund Tollerud

Styremedlem: Kjell Rygg

Varamedlem: Stein Lauvrud

Varamedlem: Lars V. Isungseth

Revisorer: Harald Hagen og Sissel Endrestøl

Valgkomite: Svein Andersen, Gunnar Skogheim og Peder Bakkegård

 

Styret for 2011

Leder:            Stein Verpe

Nestleder:      Tor Martin Øyo

Kasserer:       Olav Arne Brattåker

Styremedlem: Torleif Ødegård

Styremedlem: Gudmund Tollerud

Styremedlem: Kjell Rygg

Varamedlem:  Stein Lauvrud

Varamedlem:  Lars V. Isungseth

Revisorer:      Harald Hagen og Sissel Endrestøl  

Valgkomite:    Asbjørn Lysåker, Svein Andersen og Gunnar Skogheim

 

Styret for 2010

Leder:            Stein Verpe

Nestleder:      Tor Martin Øyo

Kasserer:       Olav Arne Brattåker

Styremedlem: Torleif Ødegård

Styremedlem: Gudmund Tollerud

Styremedlem: Kjell Rygg

Varamedlem:  Stein Lauvrud

Varamedlem:  Lars V. Isungseth

Revisorer:      Harald Hagen og Sissel Endrestøl  

Valgkomite:    Bjørn Haugen, Asbjørn Lysåker og Svein Andersen

 

Styret for 2009

Leder:            Stein Verpe

Nestleder:      Tor Martin Øyo

Kasserer:       Olav Arne Brattåker

Styremedlem: Torleif Ødegård

Styremedlem: Gudmund Tollerud

Styremedlem: Kjell Rygg

Varamedlem:  Stein Lauvrud

Varamedlem:  Lars V. Isungseth

Revisorer:      Harald Hagen og Sissel Endrestøl  

Valgkomite:    Jan I. Dokken, Bjørn Haugen og Asbjørn Lysåker

 

Styret for 2008

Leder:            Stein Verpe

Nestleder:      Tor Martin Øyo

Kasserer:       Olav Arne Brattåker

Styremedlem: Torleif Ødegård

Styremedlem: Gudmund Tollerud

Styremedlem: Kjell Rygg

Varamedlem:  Stein Lauvrud

Varamedlem:  Lars V. Isungseth

Revisorer:      Harald Hagen og Sissel Endrestøl  

Valgkomite:    Gunnar Skogheim, Jan I. Dokken og Bjørn Haugen

 

Styret for 2007

Formann:        Stein Verpe

Nestformann:  Tor Martin Øyo

Kasserer:       Olav Arne Brattåker

Styremedlem: Torleif Ødegård

Styremedlem: Gudmund Tollerud

Styremedlem: Kjell Rygg

Varamedlem:  Lars V. Isungseth

Varamedlem:  Stein Lauvrud

Revisorer:      Sissel Endrestøl og Harald Hagen

Valgkomite:    Askjell Bere, Gunnar Skogheim og Jan I. Dokken

 

Styret for 2006

Formann:        Stein Verpe

Nestformann:  Tor Martin Øyo

Kasserer:       Olav Arne Brattåker

Styremedlem: Torleif Ødegård

Styremedlem: Gudmund Tollerud

Styremedlem: Kjell Rygg

Varamedlem:  Per Mastrup

Varamedlem:  Lars V. Isungseth

Revisorer:      Sissel Endrestøl og Harald Hagen

Valgkomite:   Stein Lauvrud, Askjell Bere og Gunnar Skogheim

Styret vil konstituere seg ved første styremøte.

 

Styret for 2005

Formann:       Stein Verpe

Nestformann:  Tor Martin Øyo

Kasserer:       Olav Arne Brattåker

Styremedlem: Torleif Ødegård

Styremedlem: Gudmund Tollerud

Styremedlem: Kjell Rygg

Varamedlem:  Per Mastrup

Varamedlem:  Lars V. Isungseth

Revisorer:      Sissel Endrestøl og Harald Hagen

Valgkomite:    Lars Rønsgård, Stein Lauvrud og Askjell Bere

 

Styret for 2004

Formann:       Stein Verpe

Nestformann:  Tor Martin Øyo

Sekretær:       Harry Larsen

Styremedlem: Ole-Andreas Tryti Fossgard

Styremedlem: Gudmund Tollerud

Styremedlem: Kjell Rygg

Varamedlem:  Per Mastrup

Varamedlem:  Lars V. Isungseth

Revisorer:      Sissel Endrestøl og Harald Hagen

Valgkomite:   Ola J. Aarset, Lars Rønsgård og Stein Lauvrud

 

Styret for 2003

Formann:       Stein Verpe

Nestformann:  Tor Martin Øyo

Sekretær:       Harry Larsen

Styremedlem: Ole-Andreas Tryti Fossgard

Styremedlem: Gudmund Tollerud

Styremedlem: Kjell Rygg

Varamedlem:  Oddvar Maurseth

Varamedlem:  Per Mastrup

Revisorer:      Sissel Endrestøl og Harald Hagen

Valgkomite:    Hans Ove Grostølen, Ola Aarset og Lars Rønsgård.