Jakt

  Hol Vestre Grunneigarlag

  

Storviltjakt & Småviltjakt

 

Våre jakttilbud finner du på: Inatur.no

 

STORVILTJAKT

 

Storviltjakta er idag inndelt i tre felt der det ene feltet ikke ligger under lagets administrasjon. De to andre feltene administreres av laget.

Storviltjakta er ute på tre års kontrakter, men her er det bare grunneiere/medlemmer som kan melde sin interesse.

 

Storviltjakt for perioden 2018-2020 er tildelt:

Felt 1. Gunnar Skogheim`s jaktlag.

Felt 2. Gudmund Tollerud`s jaktlag.

 

 

Storviltjakt - 2018-2020

Grunneiere i Hol Vestre Grunneigarlag har nå anledning til å melde seg på storviltjakt for perioden 2018-2020.

Påmelding sendes innen 20.06.18 til:

Hol Vestre Grunneigarlag v/Stein Verpe, Ustedalen 230, 3580 Geilo,

Epost: post@hvgl.no

 

Storviltjakt for perioden 2015-2017 er tildelt:

Felt 1. Gunnar Skogheim`s jaktlag.

Felt 2. Gudmund Tollerud`s jaktlag.

 

Storviltjakt - Geilo

Grunneiere i Hol Vestre Grunneigarlag har nå anledning til å søke på storviltjakt for perioden 2015-2017.

Søknad sendes innen 25.08.15 til:

Hol Vestre Grunneigarlag v/Stein Verpe, Ustedalen 238, 3580 Geilo,

Epost: post@hvgl.no

 

Storviltjakt for perioden 2012-2014 er tildelt:

Felt 1. Gunnar Skogheim`s jaktlag.

Felt 2. Gudmund Tollerud`s jaktlag.

 

Storviltjakt - Geilo

Grunneiere innen Hol Vestre Grunneigarlag har nå anledning til å søke på storviltjakt for perioden 2012-2014.

Søknad sendes innen 25.05.12 til:

Hol Vestre Grunneigarlag v/Stein Verpe, Ustedalen 238, 3580 Geilo.

E-post: post@hvgl.no

 

Storviltjakt for perioden 2009-2011 er tildelt:

Felt 1. Gunnar Skogheim`s jaktlag.

Felt 2. Gudmund Tollerud`s jaktlag.

 

Elgjakt - Geilo

Grunneiere innen Hol Vestre Grunneigarlag har nå anledning til å søke på elgjakt for perioden 2009-2011.

Søknad sendes innen 01.06.09 til:

Hol Vestre Grunneigarlag v/Stein Verpe 3580 Geilo.

E-post: post@hvgl.no

 

Storviltjakt for perioden 2006-2008 er tildelt:

Felt 1. Gunnar Skogheim`s jaktlag.

Felt 2. Gudmund Tollerud`s jaktlag.

 

Felt 1. Strekker seg fra Ål grense til Gamle Skurdalsvei.

Kvote elg 2007:   2 okser, 1 ku og 3 ungdyr.

Kvote hjort 2007: 2 frie dyr, 2 hanndyr 1,5 år eller eldre og 2 kalver.

Jaktlag 2006-2008: Gunnar Skogheim`s lag

 

Felt 2. Strekker seg fra Gamle Skurdalsvei til Rennedalen i vest.

Kvote elg 2007:   3 okser, 2 kuer, 4 ungdyr og 2 kalver.

Kvote hjort 2007: 2 frie dyr, 2 hanndyr 1,5 år eller eldre og 2 kalver.

Jaktlag 2006-2008: Gudmund Tollerud´s lag.

 

Felt 3. Rauløkkdalen.

Kvote elg 2007:   1 okse og 3 ungdyr.

Kvote hjort 2007: 1 fritt dyr og 1 kalv.

Dette laget tildeles kvote av grunneigarlaget men er av privat karakter.

Avskytningsplan for årene 2006-2008 er satt til 60 elg og 12 hjort for hele valdet. Hjortekvoten er felles mellom jaktlagene.

 

Elgjakt - Geilo

Grunneiere innen Hol Vestre Grunneigarlag har nå anledning til å søke på elgjakt for perioden 2006-2008.

Søknad sendes innen 20.05.06 til:

Hol Vestre Grunneigarlag v/Stein Verpe 3580 Geilo.

e-post: stein@geilotaubane.no

 

Storviltjakt for perioden 2003-2005 er tildelt:

Felt 1. Gunnar Skogheim`s jaktlag.

Felt 2. Gudmund Tollerud`s jaktlag.

 

Felt 1. Strekker seg fra Ål grense til Gamle Skurdalsvei.

Kvote 2005: 2 okser, 1 ku og 3 ungdyr.

Jaktlag 2003-2005: Gunnar Skogheim`s lag

 

Felt 2. Strekker seg fra Gamle Skurdalsvei til Rennedalen i vest.

Kvote 2005: 3 okser, 1 ku, 4 ungdyr og 2 kalver.

Jaktlag 2003-2005: Gudmund Tollerud´s lag.

 

Felt 3. Rauløkkdalen.

Kvote 2005: 1 okse og 3 ungdyr.

Dette laget tildeles kvote av grunneigarlaget men er av privat karakter.

Avskytningsplan for årene 2003-2005 er satt til 60 elg og 6 hjort for hele valdet.

 

 

Småviltjakt

 

Fra høsten 2018 bruker vi Inatur.

Søk oss opp på Inatur, her finner du alle våre tilbud på småviltjakt.

 

 

Leietakere på småviltjakt i perioden 2015-2017:

Felt 1. Arvid Moe med flere.

Felt 2. Geilo Jeger & Fiskeforening

Felt 3. Geilo Jeger & Fiskeforening

 

Leietakere på småviltjakt i perioden 2012-2014:

Felt 1. Arvid Moe med flere.

Felt 2. Geilo Jeger & Fiskeforening

Felt 3. Geilo Jeger & Fiskeforening

 

Småviltjakt - Geilo

Hol Vestre Grunneigarlag leier ut 3 terreng på anbud for perioden 2012-2014.

Ett terreng fra Tuftebrua opp mot Rennedalen på 7000 da.,

samt to terreng mellom Rv 40 og Hol stasjon.

Kikut-terrenget på 12000 da. og Eilevstøl-terrenget på 14000 da.

Alle er skogsterreng godt egnet for jakt på skogsfugl, hare og rådyr.

 

Styret forbeholder seg retten til å godta/forkaste anbud.

Anbud sendes innen 25.05.12 til:

Hol Vestre Grunneigarlag v/Stein Verpe, Ustedalen 238, 3580 Geilo.

E-post: post@hvgl.no

 

Leietakere på småviltjakt i perioden 2009-2011:

Felt 1. Arvid Moe med flere.

Felt 2. Geilo Jeger & Fiskeforening

Felt 3. Geilo Jeger & Fiskeforening

 

Småviltjakt - Geilo

Hol Vestre Grunneigarlag skal leie ut 3 terreng for perioden 2009-2011.

Ett terreng fra Tuftebrua opp mot Rennedalen på 7000 da.,

samt to terreng mellom Rv 40 og Hol stasjon.

Kikut-terrenget på 12000 da. og Eilevstøl-terrenget på 14000 da.

Alle er skogsterreng godt egnet for jakt på skogsfugl, hare og rådyr.

 

Anbud sendes innen 03.05.09 til:

Hol Vestre Grunneigarlag v/Stein Verpe 3580 Geilo.

E-post: post@hvgl.no

 

Småviltjakta er idag inndelt i tre felt:

Felt 1. Skiftesgrove-Gamle Skurdalsvei.

Felt 2. Gamle Skurdalsvei-Riksvei 40.

Felt 3. Tuftebruområde opp til Rennedalen.

 

Leietakere på småviltjakt i perioden 2006-2008:

Felt 1. Ove Øen

Felt 2. Geilo Jeger & Fiskeforening

Felt 3. Geilo Jeger & Fiskeforening

 

Småviltjakt - Geilo

Hol Vestre Grunneigarlag skal leie ut tre terreng for tre år.

Ett terreng fra Tuftebrua opp mot Rennedalen på 7000 da.,

samt to terreng mellom Rv 40 og Hol stasjon.

Kikut-terrenget på 12000 da. og Eilevstøl-terrenget på 14000 da.

Alle er skogsterreng egna for jakt på skogsfugl, hare og rådyr.

 

Bud sendes innen 20.05.06 til:

Hol Vestre Grunneigarlag v/Stein Verpe 3580 Geilo

e-post: stein@geilotaubane.no

 

Leietakere på småviltjakt i perioden 2003-2005:

Felt 1. Arvid Moe med flere.

Felt 2. Geilo Jeger & Fiskeforening

Felt 3. Geilo Jeger & Fiskeforening