Historie

  Hol Vestre Grunneigarlag

Vår historie


Allerede 10. april 1967 ble det gjort forsøk på å danne Hol Vestre Grunneigarlag. Alle grunneiere i vestre Hol ble varslet pr brev og annonse i Hallingdølen. På grunn av dårlig fremmøte ble det opprettet en arbeidsgruppe hvis oppgave skulle være å samle medlemmer

til et nytt møte på et senere tidspunkt..


Arbeidsutvalget innkalte til nytt møte 3. mai 1967, der også ordfører Osvald Medhus møtte. Her orienterte ordføreren litt om "generalplan" for Hol kommune, en plan som la fremtidige føringer på bruken av utmarksarealet i kommunen. Etter diverse meningsytringer ble det enstemmig vedtatt å opprette Hol Vestre Grunneigarlag. Vedtekter ble godkjent, medlemskontigent ble satt til

kr 10,- pr år og det første styret ble valgt.


Hol Vestre Grunneigarlags første styre:

Formann:        Nils Vindegg

Nestformann:  Sigmunn Lauvrud

Styremedlem: Sevat Veslehaug

Styremedlem: Knut L. Pukerud

Styremedlem: Torgny Fossgård

Styremedlem: Olav Pukerud


Ganske raskt skulle grunneigarlagets framtidige primæroppgave komme på dagsorden. 15. august 1967 ble opprettelse og administrasjon av jakt en styresak. I dag er organisering og administrasjon av jakt en av lagets hovedoppgaver og beste inntektskilde.